Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Zakupiony przez Konsumenta towar jest objęty 2-letnią odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

 2. Podczas odbioru towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeżeli przesyłka nosi ślady wcześniejszego otwarcia lub zniszczenia zawartości, Kupujący winien sprawdzić ją w obecności przewoźnika firmy spedycyjnej.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

 4. Reklamacja musi być złożona na piśmie i przesłana na nasz adres (e-mailem, faksem lub listem) wraz z dokładnym opisem wady.

 5. O stanowisku Sprzedawcy w zakresie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany pisemnie.

 6. Po rozpoznaniu i uwzględnieniu reklamacji koszty przesłania nieuszkodzonego towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

   

   

   

   

  Zwroty towaru – odstąpienie od umowy

  1. Konsument może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy , a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien w wyznaczonym w terminie określonym w pkt. 1 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kierując je na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na załączonym na końcu Regulaminu formularzu, przy czym skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni na wskazany powyżej adres Sprzedawcy. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy należy zapoznać się pouczeniem zamieszczonym na końcu Regulaminu.

  3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest /poza przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy / zwrócić towar na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok. niezwłocznie , jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

  4. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 i 7 , Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi uiszczoną cenę za towar wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku stwierdzenia korzystania z towaru w sposób sprzeczny z w/w okolicznościami , w ramach odpowiedzialności Konsumenta dokona odpowiedniego obniżenia ceny towaru podlegającej zwrotowi na rzecz Konsumenta.

  7. Zwrotu towaru powinien być dokonany w całości wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta a także w oryginalnym opakowaniu.

  1. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy kierować do Elektra Kardo s.c.: za pośrednictwem poczty na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok .

  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów , których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.

   POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   Prawo odstąpienia od umowy

   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą.

   Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   Skutki odstąpienia od umowy

   W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Proszę odesłać nam rzecz na adres Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok

   niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

   Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Załącznik do Regulaminu

   Miejscowość ..............................data.....................

    


   ELEKTRA KARDO S.C.

   ul. Produkcyjna 59/1,

   15-680 Białystok

    

    

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

   umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

   rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   Adres konsumenta(-ów)

   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

    

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe